turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe – studium wykonalności projektu

Śląska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym przygotowania Studium Wykonalności Projektu w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Przeczytaj również