turystyka śląskie

Zmiana w terminie składania ofert – dot. przetargu nieograniczonego SOT/2/3.3/2011

Dnia 8.04.2011 w związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego wraz z wykonaniem sieci LAN SOT/2/3.3/2011 z dnia 1.04.2011, zwrócono się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.
W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia należytej konkurencji, Śląska Organizacja Turystyczna przedłuża termin składania ofert
i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 18.04.2011 roku do godziny 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:00. Pozostałe warunku udziału w przetargu i regulamin przetargu nie ulegają zmianie.


Przeczytaj również