turystyka śląskie

Ruch turystyczny w woj. śląskim w 2018 r.

Województwo śląskie jest coraz częściej wybierane jako cel podróży i wypoczynku. Nowe atrakcje turystyczne, bogata oferta wydarzeń czy poprawiająca się infrastruktura drogowa to wybrane czynniki wpływające wielkość ruchu turystycznego w regionie. Śląska Organizacja Turystyczna opublikowała najnowszy raport odwiedzin turystów w woj. śląskim w 2018 roku. W ubiegłym roku region odwiedziło ok. 5,7 mln turystów (w 2017: 5,4 mln). Według danych z raportu zostawili oni w regionie ok. 5,0 mld. złotych.

Profil turysty odwiedzającego śląskie

W ramach badania nakreślono profil turysty odwiedzającego woj. śląskie (spoza regionu). Pod względem klasy wielkości miejsca zamieszkania – wciąż najwyższy odsetek turystów to osoby mieszkające na wsi – 35% wszystkich odwiedzających. Wzrost zanotowała grupa osób z miast do 100 tys. mieszkańców – z 22 % w 2017 roku do 29% w 2018.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne gości największy odsetek stanowili mieszkańcy województwa małopolskiego (26% odwiedzających w porównaniu z 2017 r – 17%), mazowieckiego (17% ogółu, w 2017 – 18%) oraz dolnośląskiego (14%, w 2017 r. – 17%).

Mieszkańcy chętniej poznają region

Wzrost liczby turystów w regionie przełożył się na wzrost liczby mieszkańców regionu podróżujących w obrębie województwa. W 2018 roku podróż odbyło 66 % mieszkańców (wzrost w porównaniu do 2017 r.: 55%).

Najchętniej odwiedzane

Turyści spoza regionu częściej niż w poprzednim roku (41 % w 2017 r, 49% w 2018 r.) wybierali jako cel podróży centrum województwa (okolice Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic). Wśród mieszkańców woj. śląskiego najpopularniejszym obszarem były okolice Wisły, Ustronia, Istebnej, Koniakowa, Cieszyna, Skoczowa.

Turyści bardziej zadowoleni z pobytu

Respondenci spoza woj. śląskiego prawie 2 razy częściej niż w 2017 roku (2017 – 24% wskazań, 2018 – 47%) wskazywali wysoki poziom zadowolenia z pobytu w regionie. Nadal powodem tego są mili i gościnni ludzie (49 %), ciekawa oferta spędzenia czasu wolnego (43%) oraz smaczna kuchnia (32%).

Wydatki turystów

Wydatki turystów spoza regionu w 2018 roku były, według szacunków, nieco wyższe niż
w roku ubiegłym i stanowiły 122 zł dziennie na osobę (w 2017 – 111 zł) w przypadku podróżujących mieszkańców regionu wartość ta wyniosła 92 zł. Łącznie biorąc pod uwagę zarówno turystów spoza regionu jak i podróżujących w jego obrębie szacuje się w przybliżeniu, że zostawili oni w regionie w 2018 roku około 5,0 mld złotych (turyści spoza regionu: około 3,1 mld; turyści z regionu: około 1,9 mld).

Turyści zagraniczni w atrakcjach turystycznych

W ramach raportu przeprowadzone zostały badania w wybranych 76 obiektach turystycznych
z terenu woj. śląskiego. Wśród turystów zagranicznych odwiedzających badane placówki zdecydowanie niezmiennie przeważają turyści z Niemiec (aż 63 %, wzrost w porównaniu z 2017 – 54%). Kolejno wśród wskazań narodowości odwiedzających badany obiekt turystyczny na drugim miejscu zanotowano turystów z Ukrainy (aż 39 % wszystkich wskazań w porównaniu z 17% w 2017 r.) oraz z Czech (37%) i Wielkiej Brytanii (29%).

Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2018 pełny.pdf
Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2018 skrócony.pdf

 


Przeczytaj również