turystyka śląskie

Konkurs POT na Najlepszy Produkt Turystyczny- rozpoczynamy regionalne eliminacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2014”.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2014 r.

Do konkursu można zgłaszać wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i całe obszary z terenu województwa śląskiego.

W poprzednich edycjach konkursu wśród wyróżnionych przez POT produktów turystycznych były m. in. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej oraz cykliczne imprezy – Festiwal „Śląskie Smaki”® i Tydzień Kultury Beskidzkiej. Certyfikat otrzymał również Szlak Zabytków Techniki, który dodatkowo w 2008 roku został uznany za najlepszy produkt turystyczny w kraju i wyróżniony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, podobnie jak Szlak Orlich Gniazd w ubiegłym roku.


Czy kolejne produkty turystyczne województwa śląskiego powtórzą ten sukces? To zależy również od Państwa.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na sugestie dotyczące produktów turystycznych, które mają wziąć udział w konkursie do 31 lipca 2014 r. Zgłaszać je mogą samorządy terytorialne i gospodarcze, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne oraz przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki.

Formularze zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne w załącznikach poniżej. Wnioski należy przesłać mailem (karolina@silesia.travel), bądź pocztą na adres:  Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Trzy produkty turystyczne, które zostaną zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, wybierze  powołana przez Zarząd ŚOT Kapituła Konkursowa.
Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona do końca sierpnia.

Produkt turystyczny:
– Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
– Impreza turystyczna/ pakiet usług turystycznych – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
– Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
– Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
– Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kryteria merytorycznej oceny zgłoszeń są następujące:
1. Atrakcyjność  produktu turystycznego z punktu widzenia turystów
2.   Dostępność  dla turysty
3.   Podjęte działania na rzecz komercjalizacji produktu turystycznego.
4.   Wykorzystanie innowacji  w rozwoju produktu .
5.   Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju produktu.
6.   Podjęte działania promocyjne
7.   Gospodarcze i społeczne znaczenie produktu turystycznego na rozwój regionu
8.   Perspektywy dalszego rozwoju produktu
9.   Zgodność  z Marketingową  strategi ą  Polski w sektorze Turystyki na lata 2012 –  2020

Zachęcamy do wspólnego promowania produktów turystycznych i atrakcyjności naszego  regionu.

Regulamin XII edycji Konkursu Konkurs 2014 Najlepszy produkt turystyczny Konkurs 2014 Złoty Certyfikat POT
Konkurs 2014 Najlepszy produkt turystyczny
Konkurs 2014 Złoty Certyfikat POT


Przeczytaj również