turystyka śląskie

Odpowiedzi na zapytania oraz uszczegółowienie cz. II Regulaminu przetargu nieograniczonego na skład wraz z redakcją merytoryczną, techniczną, trzema korektami technicznymi, druk, dostawę, dystrybucję i rozładunek wydawnictw informacyjno-promocyjnych.

Odpowiedzi na zapytania oraz uszczegółowienie cz. II Regulaminu przetargu nieograniczonego na skład wraz z redakcją merytoryczną, techniczną, trzema korektami technicznymi, druk, dostawę, dystrybucję i rozładunek wydawnictw informacyjno-promocyjnych.

 


Przeczytaj również