turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej opracowania koncepcji oznakowania i projektów organizacji ruchu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej opracowania koncepcji oznakowania i projektów organizacji ruchu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami dla kompleksowego znakowania atrakcji turystycznych województwa Śląskiego wraz z kosztorysem inwestorskim (oszacowanie wartości wykonania znaków oraz ich zamontowania).

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami.


Przeczytaj również