Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej opracowania koncepcji oznakowania i projektów organizacji ruchu.

03 lip, 2009 | Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej opracowania koncepcji oznakowania i projektów organizacji ruchu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami dla kompleksowego znakowania atrakcji turystycznych województwa Śląskiego wraz z kosztorysem inwestorskim (oszacowanie wartości wykonania znaków oraz ich zamontowania).

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Pozostałe w tej kategorii