turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze oferty na studium wykonalności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przygotowania Studium Wykonalności Projektu w ramach Działania 3.3.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami.


Przeczytaj również