turystyka śląskie

Protokół z porównania ofert, dotyczących przygotowania Studium Wykonalności.

Protokół z porównania ofert, dotyczących przygotowania Studium Wykonalności Projektu  w ramach Działania 3.4. Promocja  turystyki
Priorytet  III. Turystyka Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 – 2013.


Przeczytaj również