turystyka śląskie

Sprawozdanie końcowe

W związku z zakończeniem projektu unijnego „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” przedstawiamy sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych działań.


Przeczytaj również