turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dot. obsługi prawnej

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zlecenia polegającego na przeprowadzeniu
postępowań zmierzających do wyłonienia wykonawców w realizowanym projekcie
„Śląski System Informacji Turystycznej”

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: wykonania zlecenia polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”, realizowanego w okresie 2011-2013. w ramach działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


Przeczytaj również