turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji oznakowania i projektów organizacji ruchu.

Śląska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania koncepcji oznakowania i projektów organizacji ruchu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami dla kompleksowego znakowania atrakcji turystycznych województwa Śląskiego wraz z kosztorysem inwestorskim (oszacowanie wartości wykonania znaków oraz ich zamontowania). Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem.


Przeczytaj również