turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dotyczące folderów informacyjnych o projekcie

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu graficznego, składu i druku 5000 ulotek.  


Przeczytaj również