turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe – druk informatora

W związku z realizacją projektu „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” proszę o wycenę druku informatora województwa śląskiego wg specyfikacji z załączonego zapytania.


Przeczytaj również