Zapytanie ofertowe na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie.

01 gru, 2016 | Zamówienia

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 20 tys. zł netto, na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie, wraz z wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami do wniosku, wnioskiem aplikacyjnym oraz dokumentacją techniczną.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Pozostałe w tej kategorii