Zapytanie ofertowe – Studium wykonalności

18 lut, 2008 | Zamówienia

Śląska  Organizacja  Turystyczna  zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym, dotyczącym  przygotowania Studium Wykonalności Projektu w  ramach Działania 3.4. Promocja  turystyki Priorytet  III.  Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013.

Pozostałe w tej kategorii