turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie wydawnictw

W związku z realizacją projektu „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” proszę o pilną wycenę tłumaczenia na języki ukraiński i holenderski wg załączonego zapytania.


Przeczytaj również