turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zlecenia polegającego na przeprowadzeniu postępowań zmierzających do wyłonienia wykonawców w realizowanym projekcie „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: wykonania zlecenia polegającego na przeprowadzeniu postępowań zmierzających do wyłonienia wykonawców w realizowanym projekcie „Śląski System Informacji Turystycznej”, w ramach działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz na sprawowaniu nadzoru technicznego nad prawidłową realizacją umów przez wyłonionych wykonawców w okresie 2011-2013.


Przeczytaj również