turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej 2017

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 40 000 zł.
Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017 roku. Decyduje data wpłynięcia wniosku do siedziby ŚOT.
Ubiegający się o wsparcie finansowe zobowiązany jest do przedstawienia wydruku próbnego wydawnictwa (gotowego projektu graficznego) lub projektu przedsięwzięcia (spis treści, wstępny projekt prezentujący całokształt planowanego wydawnictwa, streszczenie, scenariusz) oraz kosztorysu projektu.

Regulamin konkursu, wniosek oraz wzór rozliczenia znajdują się poniżej:

Regulamin – zasady wspierania członków 2017 | Regulamin – zasady wspierania członków 2017.pdf

Wniosek dofinansowania 2017 | Wniosek dofinansowania 2017.pdf

Wzór rozliczenia 2017 | Wzór rozliczenia 2017.pdf


Przeczytaj również