turystyka śląskie

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2007

Dnia 10 maja 2007 Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął Uchwałę nr 29/III/2007 w sprawie przyjęcia dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W sumie dofinansowanie otrzymało 9 projektów, na łączną kwotę 70 000,00 zł.

Przyznano następujące kwoty dofinansowania:

  1. Miasto i Gmina Ogrodzieniec – „Góra Birów w Podzamczu – świadek historii Jury i Gminy Ogrodzieniec” – 6 500 zł
  2. Częstochowska Organizacja Turystyczna – II wydanie folderu „Atrakcje i produkty turystyczne Regionu Częstochowskiego” – 12 000 zł
  3. Związek Gmin Jurajskich – przewodnik rowery po Jurajskim szlaku Rowerowym Orlich Gniazd – 8 000 zł
  4. Związek Gmin Jurajskich – przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – wydanie II – 5 000 zł
  5. Powiat Cieszyński – mapa: „Szlak Dziedzictwa Kulturowego – Droga Książęca Via Ducalis” – 8 000 zł
  6. Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK – Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Zabytków woj. śląskiego” – 5 600 zł
  7. Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich – „Piekary śląskie i okolice” – przewodnik historyczno-krajoznawczy – 10 400 zł
  8. Urząd Miejski w Zabrzu – Album miejski „Zabrze – powroty” – 10 000 zł
  9. Starostwo powiatowe w Tarnowskich Górach – przewodnik po powiatowych trasach rekreacyjnych – 4 500 zł

Przeczytaj również