turystyka śląskie

Rozstrzygnięto porównanie ofert na druk i dostawę turystycznych map subregionalnych

Śląska Organizacja Turystyczna rozstrzygnęła konkurs ofert na druk i dostawę turystycznych map subregionalnych. Protokół z porównania ofert znajduje się poniżej:

Protokół- druk map turystycznych


Przeczytaj również