turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe – studium wykonalności 3.3

Śląska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym przygotowania Studium Wykonalności Projektu w ramach Działania 3.3.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami.


Przeczytaj również