turystyka śląskie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór nad znakami drogowymi. Rozstrzygnięto konkurs ofert na  nadzór nad znakami drogowymi w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej.


Przeczytaj również