turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe- wykonanie i instalacja oznakowania drogowego Szlaków Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i uzupełnienie pozostałego oznakowania

Śląska Organizacja Turystyczna  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i instalacji nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania Szlaków Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych województwa śląskiego.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami.


Przeczytaj również