SOT

Mapka tras rowerowych GOP

W listopadzie 2015 r. ukazała się mapa tras rowerowych po Metropolii Silesia i okolicach. Mapa ukazała się w nakladzie 10 tys. egzemplarzy. Jest dostępna w wybranych Punktach Informacji Turystycznej.

Nowe turystyczne mapy subregionalne

W ramach finansowej współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA", Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa...

Nowe informatory subregionalne po województwie śląskim

W ramach finansowej współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA", Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa...

Mapka Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”

W paździrniku 2015 roku ukazała się mapka Szlaku Kulinarnego "Śląskie Smaki". Prezentuje ona wszytskie lokale szlaku, menu Śląskie Smaki oraz pobliskie atrakcje turystyczne. Publikacja umożliwia również zbieranie pieczątek w ramach konkursu Poznaj Śląskie Smaki. ...

Wydawnictwa promujące Śląskie Smaki w 2014 roku

W 2014 r. Śląska organizacja Turystyczna wydała dwie  publikacje promujące Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”.  Zaktualizowano i rozszerzono o przepisy kulinarne przewodnik kulinarno-turystyczny po Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”. Znajdują się w nim opis wszystkich...

Jak zarobic na wolnym czasie- MŚP w branży turystycznej

W dniu 14 października 2015 roku, w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbył się panel turystyczny "Jak zarobić na wolnym czasie- MŚP w branży turystycznej". W ramach panelu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wypowiedzi: - Profesora...