turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2013 r. Decyduje data wpłynięcia wniosku do siedziby ŚOT. Przyznane dofinansowanie będzie należało rozliczyć do końca listopada 2013 r


Przeczytaj również