turystyka śląskie

Ruszył konkurs na dofinansowanie działań członków ŚOT w 2022 roku

Śląska Organizacja Turystyczna rozpoczęła przyjmowanie wniosków na  dofinansowanie działań członków ŚOT w 2022 r.:

1) działań ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym w dwóch priorytetach:

Priorytet 1: wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu pkt. 1 – Priorytet 1 jest P. Agnieszka Czachura-Łach, tel. 32 207 207 3,  agnieszka.lach@slaskie.travel

Priorytet 2: wsparcie ukierunkowane na rozwój i promocję regionalnych marek turystycznych województwa śląskiego (Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura Krakowsko-Częstochowska, Kraina Górnej Odry)

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu pkt. 1 – Priorytet 2 jest P. Iwona Pakuła-Błoch, tel. 32 207 207 3,  iwona@slaskie.travel

Zasady wspierania oraz pozostałe dokumenty dostępne są poniżej:

  • Umowa – dofinansowanie członków ŚOT 2022 – promocja: .pdf | .doc
  • Sprawozdanie – dofinansowanie członków ŚOT 2022 – promocja: .pdf | .doc
  • Zasady – dofinansowania członków ŚOT – promocja: .pdf  | .doc
  • Wniosek – dofinansowanie członków ŚOT 2022 – promocja: .pdf | .doc

 2) działań rozwijających i doskonalących oferty i produkty poprzez infrastrukturę turystyczną w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych Marek Turystycznych

Zasady wspierania oraz pozostałe dokumenty dostępne są poniżej:

  • Umowa – dofinansowanie członków ŚOT 2022 -infrastruktura: .pdf | .doc
  • Sprawozdanie – dofinansowanie członków ŚOT 2022 – infrastruktura: .pdf | .doc
  • Zasady – dofinansowania członków ŚOT 2022 – infrastruktura: .pdf | .doc
  • Wniosek – dofinansowanie członków ŚOT 2022 – infrastruktura: .pdf | .doc

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu pkt. 2  jest P. Iwona Pakuła-Błoch, tel. 32 207 207 3,  iwona@slaskie.travel

 


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – DO DNIA 28 LUTEGO 2022 r. 


Przeczytaj również