turystyka śląskie

Śląski System Informacji Turystycznej

Śląski System Informacji Turystycznej ” realizowany jest w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”.

Celem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych.

Lider projektu:

 • Śląska Organizacja Turystyczna

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „Region Beskidy”
 • Górnośląski Związek Metropolitalny
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA
 • Związek Gmin Jurajskich
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Zakres projektu obejmuje:

 • wyposażenie 34 istniejących i 33 nowopowstałych punktów informacji turystycznej
 • i ich oznakowanie,
 • instalację i uruchomienie 101 infokiosków- interaktywnych punktów informacyjnych,
 • drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa śląskiego,
 • Opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych
 • w ogólnym nakładzie 847 000 egzemplarzy,
 • Rozbudowę portalu www.slaskie.travel
 • Wdrożenie nowych technologii internetowych, w tym: platformy społecznościowej, systemu komunikacji SMS, forum, galerii zdjęć, badania opinii, wirtualnych wycieczek
 • Wyposażenie punktów informacji turystycznej w GPS i audioprzewodniki

Koszty całkowite projektu wynoszą 14 530 000,00 zł , z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – 12 350 500,00 zł. Środki własne to : 2 179 500,00 zł. Realizacja projektu potrwa do końca 2013 roku.


Artykuły powiązane